OBRADOIRO - MARKETING DIXITAL

Claves para ter unha estratexia de márketing dixital para unha peme primeriza. Neste taller explicarase que é unha estratexia dixital, ilustrando os aspectos claves para unha peme baseándose en exemplos cercanos e tanxibles. Ademais, o taller rematará cunha análise das estratexias online dos proxectos daqueles participantes que o desexen.

Organizador

Colaboradores

Proxecto

Created 4 months ago by startupvila