Taller de Fiscalidad

Galicia Open Future Created 3 years ago by openfuturegal openfuturegal

Taller de Fiscalidad

A valoración de proxectos de emprendedores, intanxibles ou non, xunto coas opcións das necesidades de investimento e financiación son decisións importantes para o emprendedor que empeza o seu camiño. Qué é o que debe de saber e coñecer, e que se pode delegar en terceiros? Cómo actuar e proceder neste camiño apaixoante pero cheo de incidencias? Nesta sesión veremos cómo afroantar estas cuestións dende un punto de vista práctico.

Por Bieito Serara Formoso